Studnie DN 800

DO WSUWANYCH I SPAWANYCH SYSTEMÓW RUROWYCH

CHARAKTERYSTYKA Studzienki kanałowe z PE DN 800 Studzienka DN 800 z wejściem DN 625:
1 dopływ, zagięty, studzienka włazowa DN 800, średnica nominalna przyłącza DN/OD 160, zgodnie z DIN EN 13598-2 i DIN EN 476, wykonana w 100% z nowego materiału, bez udziału materiału pochodzącego z recyklingu, wyłącznie z jednego gatunku materiału i bez dodatków spieniających, wersja zabezpieczona przed wyporem wersja do zabudowy, pełnościenne elementy prefabrykowane z zewnętrznym ożebrowaniem, pierścienie i częściowo mimośrodowy stożek ze zintegrowanymi, jasnymi i odpornymi na korozję stopniami włazowymi, zgodnie z krajowymi przepisami bezpieczeństwa, 3-wargowa uszczelka Triple-Safety-Seal zgodnie z EN 681-1 i EN 1277 jako uszczelka międzyelementowa podstawa studni z odpornym na deformacje dnem. Jasnoszara kineta, zapewniająca łatwą inspekcję, ze standardowym spadkiem 0,5%, kąt zmienny kinety od 90° do 270° (co 15o), jako kineta łukowa (nie segmentowa), dopływ oraz odpływ DN/OD 160 wykonany jako złączka (kielich) do elastycznego przyłączenia na stronie zewnętrznej rur gładkich z tworzywa sztucznego, kąt zmienny pionowo i poziomo, wysokość spocznika 1/1 D, powierzchnia spocznika jasnoszara, antypoślizgowa.

 

 

 

Podstawa studzienki systemowej
Stożek studzienki
Pierścienie wys.s
Elastomerowa uszczelka

Stożek studzienki DN 800

Pierścienie studzienki DN 800

Podstawa studzienki DN 800    Prosta kineta główna

Podstawa studzienki DN 800    Prosta kineta główna

Podstawa studzienki DN 800    Prosta kineta główna  z dodatkowymi wlotami

Podstawa studzienki DN 800    Kineta główna kątowa

Podstawa studzienki DN 800    Bez kinety

Uszczelka elementu

Akcesoria

1 B
1 BB
2 B(L)
2 BT
3 BL
5 B
F
STUDNIA POLIMER Sp. z o.o. 2013